Dňa 13. 10. 2021, sa žiaci prvého ročníka učebného odboru agromechanizátor – opravár (trieda 1. CM), zúčastnili na exkurzii vo firme Centex RS, spol. s r. o. , ktorá má svoje predajné a servisné priestory v obci Buzitka. Jedná sa o areál bývalého SOU poľnohospodárskeho.

Žiaci sa oboznámili s poľnohospodárskou technikou, rôzneho druhu a zamerania. Firma Centex RS, spol. s r. o. sa zaoberá predajom a následným servisom poľnohospodárskej techniky rôzneho druhu. Jedná sa hlavne o poľnohospodárske a lesnícke traktory, kombajny, nakladače, manipulačnú a postrekovaciu techniku, pluhy, baliace stroje, lisy, stroje na prípravu pôdy, sejačky a iné poľnohospodárske stroje.

Firma poskytuje samozrejme aj servis a náhradné diely na predávanú techniku. Následne sa žiaci v dielňach na opravu tejto techniky dozvedeli od odborníkov o špecifikách tejto práce na rôznej poľnohospodárskej technike. Veríme, že skúsenosti, ktoré získali žiaci počas tejto exkurzie, zúročia vo svojej profesii, na ktorú sa pripravujú na našej škole.