Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Naša škola sa stala súčasťou škôl, ktoré dostali podporu v tomto projekte a umožnila žiakom končiacich ročníkov absolvovať doučovanie z odborných predmetov. Tento program im umožní zlepšiť si svoje vedomosti a kvalitnejšie sa pripraviť na maturitné skúšky, nakoľko v minulom školskom roku podstatnú časť vyučovania absolvovali dištančne.

Veríme, že doučovanie bude pre nich prínosom a posunie ich o krôčik bližšie k maturite.

Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.