Študenti našej školy sa začiatkom školského roka vybrali do Prahy, kde vďaka projektu Erasmus plus strávili tri týždne na zahraničnej praxi. Náš sprostredkujúci partner agentúra EDUCO umožnila 24 študentom odborov: hotelová akadémia, čašník, servírka a mechanik elektrotechnik pracovať v pražských hoteloch, reštauráciách a autoservisoch.

Ubytovanie bolo zabezpečené v  hoteli EXTOL INN v dvoj a trojposteľových izbách s polpenziou. Zahraničná prax umožnila  všetkým zúčastneným upevniť si a využiť praktické zručnosti a skúsenosti vo svojich odboroch, preverila ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, orientačné schopnosti  a sme radi, že samotní zamestnávatelia  ocenili ich profesionálne zručnosti a samostatnosť.

Okrem pracovných povinností mali dostatok času aj na prehliadku stovežatej Prahy s profesionálnym sprievodcom, návštevu ZOO, ako aj výlety do Karlových Varov spojené s návštevou múzea Becherovky,  Harrachova, kde videli skláreň a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola plavba po Vltave spojená s večerou. V rámci voľného programu mali všetci študenti platené vstupy podľa vlastného výberu do kina, na svetelnú šou alebo motokáry. Vďaka spoločnému ubytovaniu so študentmi SOŠ v Kapušanoch vznikli aj nové priateľstvá.

V rámci mobility si preverili aj úroveň svojich jazykových schopností podľa Spoločného európskeho referenčného rámca, a tak získali spätnú väzbu o svojich jazykových schopnostiach.