70. výročie úmrtia našej významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy si žiaci tretích ročníkov študijných odborov mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu a čašník, servírka pripomenuli netradičným spôsobom.

Napriek chladnému počasiu sa 27. októbra 2021 vybrali na vychádzku po stopách Boženy Slančíkovej. Prvou zastávkou bol dom, v ktorom Timrava prežila posledné roky svojho života. Najvýznamnejšie literárne diela si študenti pripomenuli v krátkej prednáške pred spisovateľkinou sochou v mestskom parku. Poslednou zastávkou bol hrob Timravy na lučeneckom cintoríne, kde žiaci zapálili sviečky. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bude určite rozprávanie pána Slančíka, synovca Timravy, ktorého sme stretli pri hrobe Bohuslava Slančíka – brata spisovateľky. Zaspomínal si na svoju tetu ako na milú, skromnú osobu, ktorá sa nikomu nevnucovala, rada sedávala v tichosti a samote v záhrade domu svojho brata.