V školskom internáte máme veľa dievčat, ktoré veľmi rady a krásne kreslia. Preto sme v dňoch 12. – 14. 10. 2021 vyhlásili malú kreatívnu súťaž  pre nadšencov kreslenia s témou „ČAROVNÁ JESEŇ“. Päť dievčat nám odovzdalo svoje práce a my sme mali odrazu veľký problém. Len veľmi ťažko bolo určiť poradie týchto výtvorov, lebo všetky boli veľmi veľmi pekné a všetky si zaslúžili vyhrať.

Keďže sme museli určiť poradie, prvým miestom sme ohodnotili prácu Soni Tršovej, druhé miesto získali dve práce: práca Laury Backovej a Kristíny Furmanovej a na treťom mieste skončili práce Niky Babuljakovej a Emy Ľuptákovej.  

Tu sú ich práce:

Vyhodnotenie súťaže sa trochu oneskorilo z dôvodu karantény a tak sme spoločne súťaž vyhodnotili 3. 11. 2021. Dievčatám sme poďakovali za pekné práce, pogratulovali a odovzdali diplomy a malé darčeky: 

Mali sme aj divákov:

Zároveň sme vyhlásili novú súťaž v kreslení v ŠI s témou: PORTRÉT (ceruzková technika) a už teraz sa tešíme na nové pekné práce našich šikovných a talentovaných dievčat.

Kolektív ŠI