Žiaci 1. ročníka odboru pracovník marketingu spolu so žiakmi vyšších ročníkov sa zapojili do 10. ročníka celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“, ktorým si tento rok v novembri pripomíname 70. výročie úmrtia spisovateľky B. S. Timravy a 100. výročie úmrtia básnika P. O. Hviezdoslava.

Úlohou žiakov bolo vyrobiť záložky do knihy pomocou ľubovoľnej techniky na určenú tému „Významné osobnosti slovenskej literatúry.“ K úspešnej realizácii projektu prispela naša partnerská škola SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Naši šikovní a kreatívni žiaci vyrábali záložky na vyučovaní, hlavne na hodinách aranžovania a propagácie. Na rub záložky mohli napísať autora, názov knihy, svoju mailovú adresu alebo svoj kontakt na sociálne siete, aby mohli medzi sebou komunikovať aj po oficiálnom ukončení projektu. Sprievodnými aktivitami bolo čítanie a počúvanie ukážok z tvorby vybraných autorov a tiež beseda s pánom docentom Lomenčíkom o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava.

Do zásielky našim partnerom v Žiline sme zabalili záložky a propagačné materiály o meste Lučenec a našom regióne. Výmenu záložiek sme ukončili 31. októbra 2021. V balíčku zo Žiliny sme si našli pekné záložky a tiež materiály o SOŠ sv. Jozefa Robotníka a darčekové predmety. Tak vznikla pestrofarebná nástenka, ktorá nám bude pripomínať tento milý projekt a významné výročie našich najznámejších literátov.

Marta Segéňová a Henrieta Hukelová