4. a 11. novembra 2021 sa v rámci vzdelávania a výchovy mládeže na našej škole uskutočnilo stretnutie študentov s dobrovoľníčkou z Občianskeho združenia Slovensko bez drog, ktorá sa uviedla veľmi spontánne ako jedna, ktorá si všetkým prešla. 

Toto stretnutie študentov bolo plné diskusie, otázok, odpovedí o legálnych a nelegálnych drogách, o účinku, o cenách, ale hlavne o tom, ako NIE, kde nevkročiť vôbec, s kým nedržať krok, čomu sa vyhýbať, pretože je to vždy cesta dolu a nižšie. Žiadna droga nevyrieši problémy, nenahradí smútok radosťou a depresiu nadšením. Hoci, možno, ale len na chvíľu. A potom príde pád – emočný, zdravotný, morálny, finančný…

Záujem o slovo a skutočnosť, ktorá žiaľ viacerých mladých ťahá za ruku, bol zjavný. Študenti dostali náučné brožúrky a odchádzali s novým poznaním a veríme, že s pocitom presvedčenia akou cestou kráčať a akou nie.