ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU

Žiačka, študijného odboru agropodnikanie so zameraním na kynológiu z III. ročníka, Sofia Tomčíková sa zúčastnila akreditovaného neformálneho vzdelávania „Projekt je zmena“ pod záštitou Slovenského inštitútu mládeže a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Rozvojovou agentúrou BBSK Dobrý kraj. Toto vzdelávanie pozostávalo z dvoch víkendových stretnutí. Následne Sofia dostala financie na zrealizovanie aktivít projektu.

Projekt sa nazýval „Nech psičkári nie sú problém“. Realizácia projektu prebehla úspešne a výstupom projektu bola zvýšená informovanosť tak verejnosti ako aj študentov školy. Z finančného grantu sme zakúpili odpadkový kôš určený priamo na psie exkrementy, ktorý je súčasťou areálu našej školy. Z poskytnutých financií sme tiež vytlačili letáky, nakúpili odčervovacie tablety pre psíkov, vrecká na exkrementy. Zamerali sme sa na ochranu životného prostredia a pevne verím, že naša informovanosť bola užitočná a prospešná.

Na poslednom víkendovom stretnutí sa prezentovali výsledky projektov a nakladanie s poskytnutými financiami a vyhotovenie záverečnej správy týkajúcej sa projektu.

V priebehu nasledujúcich dní bude žiačke zaslaný certifikát o úspešnom absolvovaní projektu s celoslovenskou platnosťou.

Projekt podporila Iuventa