Študenti 3. a 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch si v pondelok 24. januára 2022 vypočuli on-line prezentáciu o možnostiach štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v rámci ich projektu #fmkroadtrip2022.

Autorom prezentácie bol študentský ambasádor Grow with Google, Adam Spodniak, ktorý je zároveň aj študentom spomínanej fakulty. Úvod svojej prezentácie využil na predstavenie možností vzdelávania, ktoré ponúka Grow with Google a neskôr sa venoval predstavovaniu jednotlivých odborov a aktivít v rámci fakulty.