Naši žiaci strávili, vďaka projektu Erasmus, začiatkom školského roka 2021/2022 tri týždne v Prahe.

Žiaci odboru mechanik elektrotechnik získali nové vedomosti a zručnosti, napr. ako prezuť a vyvážiť kolesá, ako vymeniť brzdy, spojku, alebo ako sa robí servisná prehliadka auta.

Tu je ich prezentácia:

MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Hoteláci si svoje vedomosti a zručnosti vyskúšali v hoteloch Amarillis, Giovanni, Absolutum, Don Giovanni a Trója. Zdokonalili sa napr.  v príprave pokrmov, v cudzom jazyku, v práci na recepcii a v iných pozíciách. Okrem toho sa naučili lepšie komunikovať s ľuďmi.

Tu je ich prezentácia:

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Nové a cenné skúsenosti z francúzskej a anglickej obsluhy, miešania nápojov, prípravy kávy, ako pracovať s pokladňou a ako objednávať, prijímať a vystavovať platby si priniesli čašníci a servírky.

Tu je ich prezentácia:

ČAŠNÍK, SERVÍRKA