Po „covidovej prestávke“ sme v sobotu 23. apríla 2022 na Ľadove opäť privítali návštevníkov z Lučenca, ale nielen z neho, na Furmanských pretekoch. So spoluorganizátormi: Novohradským osvetovým strediskom, OZ Šanca pre každého a Asociáciou furmanov Slovenska sa nám vďaka žičlivosti počasia podarilo vyčariť priestor pre stretnutia pri zaujímavom programe, v prírode a so zvieratkami.

Milovníkom folklóru učarili Heligonkári Milana Gaberu a Folklórny súbor Ipeľ s Ľudovou hudbou Paľa Šovčíka. Tým ostatným ulahodil koncert rockovej kapely Four Players so známymi svetovými hitmi. Okrem hlavnej súťaže – furmanských pretekov ťažných koní v troch kolách sa súťažilo aj vo varení guľáša a v jedení halušiek. Veľký úspech mala prehliadka hospodárskeho dvora, jazda na koči, jazda na koňoch, kynologické ukážky, remeselnícky jarmok a samozrejme animácie a tvorivé dielne pre deti. Žiaci a učitelia školy sa postarali aj o to, aby nikto neodchádzal domov hladný. Z bohatej ponuky teplých a studených jedál sa naozaj dalo vybrať.

Srdečne ďakujeme pani primátorke PhDr. Alexandre Pivkovej, ktorá celú akciu podporila aj svojou účasťou a ďakujeme aj sponzorom, ktorí furmanské preteky pomohli zorganizovať.