V dňoch 22. a 25. apríla 2022 sme mali prednášku na tému „Moje kariérne smerovanie“.

Prednáška  bola určená pre žiakov maturitných ročníkov. Pracovníčky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci nás informovali o tom, aké máme možnosti po doštudovaní strednej školy. Ďalej sme sa dozvedeli ako a kde si vybrať vysokú školu alebo aké pracovné pozície sú najžiadanejšie na trhu práce. Zistili sme aj to, ako máme postupovať v prípade, ak si nevieme nájsť prácu alebo sme si nevybrali žiadnu vysokú školu.

Táto prednáška bola pre nás prínosná v našej nasledujúcej kapitole života po skončení strednej školy.

Ďakujeme.