Mesto Lučenec a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej usporiadali vo vynovených priestoroch mestskej radnice dňa 28. 4. 2022 vedeckú konferenciu venovanú 200. výročiu narodenia najrevolučnejšieho štúrovského básnika Janka Kráľa, ako aj výročiam iných štúrovcov, pod názvom Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade a Honte.

Na tejto významnej spomienkovej literárnej konferencii sa za našu školu zúčastnili žiaci študijných odborov pracovník marketingu a mechanik – elektrotechnik. Vďaka príspevkom jednotlivých prednášajúcich sme hlbšie spoznali neľahké osudy štúrovcov pôsobiacich v Novohrade a Honte.