Ak si súťažil, vlož si sem kód a dozvieš sa tvoj výsledok.

11. apríla 2022 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každý rok sa do nej zapojí niekoľko miliónov žiakov z celého sveta.

Žiakom sa na Klokanovi páči, že

  • obsahuje zaujímavé a nie príliš náročné úlohy zo všetkých kútov planéty,
  • má jednoduché pravidlá,
  • riešia rovnaké úlohy ako milióny žiakov na celom svete,
  • zabavia sa a niečo nové sa naučia.

Učitelia na Klokanovi oceňujú

  • zbierku nových inšpiratívnych úloh,
  • možnosť porovnať svojich žiakov so zvyškom Slovenska,
  • prípravu svojich žiakov na dôležité testovania ako Testovanie 9 a prijímacie skúšky.

Aj naša škola sa každoročne zapája do tejto súťaže. Najlepší bol tentoraz Miroslav Petrovský z 1. P triedy. Patrí dokonca medzi 1O % najúspešnejších žiakov v kategórii Kadet O12, v ktorej súťažia prváci a druháci stredných odborných škôl.

Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční na konci mája. Štyria vyžrebovaní výhercovia získajú mobilné telefóny. Kód každého súťažiaceho bude v osudí toľkokrát, koľko získal bodov. Piaty mobil získa jeden vyžrebovaný súťažiaci, ktorý v súťaži získa plný počet bodov.