V nedeľu 1. mája 2022 žiačky študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch z II. a III. ročníka boli prítomné na otvorení cyklotrasy Lučenec – Halič, kde v stánku Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie poskytovali návštevníkom a turistom z Maďarska základné informácie o kultúrno-historických pamiatkach nášho regiónu. 

Žiačky boli veľmi nápomocné a aktívne, čím si napokon zaslúžili pochvalu za skvele odvedenú prácu.