Žiaci 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa v piatok 6. mája zapojili do iniciatívy Klíma nás spája, ktorú mesto Lučenec realizuje spolu s organizáciou Živica. Na Námestí republiky žiaci vysadili 2 korene viniča. Avšak počasie trošku zamiešalo karty a tak si najprv vypočuli krátku enviroprednášku od Mgr. Magdalény Krchňákovej v priestoroch Mestského úradu. Zároveň žiaci zdieľali rôzne návrhy na zlepšenie zelene v meste.  

Samotné sadenie viniča bola veľká výzva, nakoľko sa žiaci museli popasovať so starým koreňom. Na záver všetci boli právom hrdí, že sa podieľali na sadení a tak denno-denne môžu sledovať ako vinič, ktorý práve oni sadili, rastie. Poďakovanie a pochvalu za skvelú prácu a šikovnosť si vypočuli aj realizátorky iniciatívy.