So žiakmi 1. a 2. ročníka sme sa zúčastnili na podujatí Deň Európy v pohybe, ktoré sa konalo v mestskom parku. Okrem možnosti zatancovať si, žiaci mali možnosť využiť autogramiádu známych lučeneckých športovcov. 

Súčasťou programu boli informačné stánky Europe Direct Lučenec, EURES Lučenec, Európske spotrebiteľské centrum v SR, SAIA a pod.