V utorok 24. mája 2022 naši druháci, odboru hotelová akadémia, zvládli záverečné skúšky z technológie prípravy pokrmov.

Vybrali si jedlo, pripravili ho a prezentovali pred komisiou. Pri tom museli využiť vedomosti aj z ostatných predmetov, hlavne teórie potravín.

Hodnotenie skúšok tvorí podstatnú časť záverečného hodnotenia.