Projekt bol zameraný na intervenciu s asistenciou psa, známe pod pojmom canisterapia. Finančne ho podporila Nadácia SPP sumou 1 500 eur. Ďakujeme nášmu tímu za úspešné zvládnutie aktivít v teréne a taktiež podpornému tímu (zamestnanci DSS, MŠ mesta Lučenec a odborníčke Martine Čontofalskej Michalkovej. Intervencii sa venuje dlhodobo a počas projektu nás usmerňovala.

Pevne veríme, že aj týmto spôsobom sme aspoň čiastočne poskytli pocit rodinnej atmosféry klientom DSS, a že sme potešili aj deti MŠ v Lučenci, ktoré s nami zažili netradičný edukačný deň a bol to pre nich zážitok.

Aj po ukončení projektu budeme naďalej pokračovať v našich aktivitách.