Od 30. marca do 29. mája 2022 sme mali prístup k online semináru Argumentuj!, poskytnutému Školou zážitkov Harvart Malý Čepčín.

Seminár je zameraný na kritické myslenie, argumentáciu a orientáciu v záplave informácií, ktoré mladých ľudí obklopujú a orientovať sa v nich nie je jednoduché. Seminár vychádza z dvadsaťročnej praxe Slovenskej debatnej asociácie.

Škola zážitkov Harvart je prvá mediálna fakulta na Slovensku ktorá prináša úplne nový typ vzdelávacieho programu, s ktorým sa snaží zvyšovať mediálnu gramotnosť a kritické myslenie mladých ľudí – žiakov základných a stredných škôl. Seminár Argumentuj!, tak ako predstavenia Svet médií, nás opäť nesklamal.