Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme v stredu 2. septembra 2020 po úsekoch:

  •  ul. M. Rázusa č. 61 – 8:00 – II. K, II.P, II.U, III. K, III.P, III.U, IV. KČ, IV.P, IV.U, V.U, prváci z odborov hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – farmárstvo
  • Zvolenská cesta č. 83 – 8:00 – II.A, IIC, II.FL, II.IČ, II.QD, II.S, II.T, III.A, III.B, III.C, III.FL, III.IČ, III.QD prváci z odborov kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, mechanik-elektrotechnik, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár.

Prváci absolvujú slávnostné otvorenie školského roka pred školou na príslušnom úseku, ostatní žiaci otvoria školský rok s triednymi učiteľmi v triede.

Návrat do školy sa bude riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva na princípe Rúško-Odstup-Ruky.  Od triednych učiteľov dostanú žiaci aj ďalšie hygienicko-epidemiologické pokyny.