Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme 2. septembra 2019 po úsekoch:

  • Halíčska cesta 5 a Halíčska cesta 9/A – 8:00 (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, vlasová kozmetika, predaj a servis vozidiel, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia)
  •  ul. M. Rázusa č. 61 – 8:30 (hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka – II. K, III. KČ, IV. K)
  • Zvolenská cesta č. 83 – 8:00 (kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)