Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme 4. septembra 2017 po úsekoch:

8:00 – Halíčska cesta 5 a Halíčska cesta 9/A (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, kaderník, vlasová kozmetika, predaj a servis vozidiel, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, kozmetička a vizážistka)

8:30 – ul. M. Rázusa č. 61 (hotelová akadémia)

9:00 – Zvolenská cesta č. 83 (čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)