Na slávnostnom otvorení nového školského roka sa stretneme 3. septembra 2018 o 8:00 po úsekoch:

  • Halíčska cesta 5 a Halíčska cesta 9/A (mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, autoopravár, vlasová kozmetika, predaj a servis vozidiel, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia)
  •  ul. M. Rázusa č. 61 (hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka – I. K, II. KČ, III. K)
  • Zvolenská cesta č. 83 (kaderník, čašník, servírka, pracovník marketingu-CR, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách, kuchár, cukrár)