V utorok 14. februára 2017 sa otvorili brány našej školy pre verejnosť. Hlavne žiaci deviatych ročníkov mali možnosť na vlastné oči vidieť priestory školy a zoznámiť sa so študijnými a učebnými odbormi, ktoré sa na škole vyučujú.

Gastronomické odbory (hotelová akadémia, čašník, servírka, kuchár, cukrár) zaujali flambovaním, miešaním nápojov, ukážkou slávnostných tabúľ, ale aj perfektnými výrobkami studenej kuchyne, cukrárskymi výrobkami a ukážkou carvingu.

Dievčatá zo študijného odboru pracovník marketingu sa pochválili okrem iného výrobkami tvorivej dielne Kreativ. V rámci cvičnej firmy získajú množstvo vedomostí potrebných priamo pre prax.

Technicky zameraných chlapcov so vzťahom k autám zaujali dobre vybavené učebne odborného výcviku študijného odboru mechanik elektrotechnik alebo učebného odboru autoopravár.

Krásu a eleganciu dievčat sme mohli obdivovať na módnej prehliadke práce kozmetičiek, vizážistiek a účesov učebného odboru kaderník.

Veľký záujem bol o poľnohospodárske študijné odbory, ktoré sa prezentovali aj s koníkmi a psíkmi.