V utorok 14.02.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo v bedmintone žiačok stredných škôl v Hrachove, okres Rimavská Sobota.

Súťaže sa zúčastnili aj naše žiačky:

Daniela Šályová (4.K)

Zuzana Fialková (3.K)

Amarila Eszter Mede (2.K)

Po postupe z obvodného kola v Lučenci si dievčatá vybojovali pekné druhé miesto. Dievčatám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy na regionálnom kole a dúfame, že aj na budúci rok dievčatá potvrdia svoje vynikajúce kvality.

Mgr. Šupina Roman