V piatok 31. marca 2017 sa traja žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch: Veronika Halgašová, Lucia Hašková a Jozef Paulenka, zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017. Súťaž sa konala v priestoroch informačného centra Europe Direct v Lučenci.