V stredu 26. apríla 2017 sa pozornosť nielen študentov ale aj odborníkov v oblasti cestovného ruchu sústreďovala na celoslovenskú súťaž programu Podnikanie v cestovnom ruchu pod názvom Vitajte v našom regióne, ktorú pripravila organizácia Junior Achievement Slovensko n. o. Súťaž sa uskutočnila v OC Mirage v Žiline.

Na túto súťaž sa dôsledne pripravovali aj žiačky I. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch (Barbara Bagová, Simona Zacharová, Michaela Zvarová, Veronika Podhorová a Izabela Juhászová). Tento rok bolo ich hlavnou myšlienkou propagovať zabudnuté, vzácne, tkáčske remeslo. V minulosti takmer bežná činnosť a dnes už zabudnuté umenie. Preto sa aj pomenovanie nieslo v tomto duchu, a to: „Následníci unikátu“.  Žiačky predvádzali pletenie tkaníc rôznymi spôsobmi. Aj samotný prezentačný stánok bol vyzdobený ich vlastnými výrobkami.

Medzi silnou konkurenciou, ktorú tvorilo 46 súťažných tímov z celého Slovenska a s prísnym okom odbornej poroty, si počínali vynikajúco. Súťažné tímy boli hodnotené na základe rôznych kritérií a každý člen poroty sa zameriaval na niečo iné. Preto nebolo ľahké obstáť v ich hodnotení. Napriek tomu si naše prváčky v kategórii najlepší regionálny produkt cestovného ruchu odniesli úžasné II. miesto.

Dievčatá odchádzali zo súťaže nadšené, a to nielen z výhry ale aj zo skúseností, ktoré nadobudli. Okrem náročných otázok zo strany poroty sa museli popasovať s otázkami reportérov, či Rádia Regina alebo lokálnej televízie, ktorá snímala ich činnosť.

Foto: SOŠHSaD, JASR