Pred odchodom na akademický týždeň sa maturanti rozlúčili so školou. U žiakov hotelovej akadémie sa rozlúčka konala 12. 5. 2017. Maturanti sa poďakovali učiteľskému zboru za všetko, čo sa ich snažili  za 5 rokov štúdia naučiť. Za spolužiakov sa s nimi rozlúčili štvrtáci a prebrali žezlo najstarších žiakov v škole.

Ostáva zaželať, aby žiaci akademický týždeň zmysluplne využili na doplnenie vedomostí a v týždni od 22. 5. 2017 mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok v rámci ústnej maturitnej skúšky.