Dňa 29. apríla 2017 naša škola po tretí krát zorganizovala Furmansko-remeselnícky deň, ktorý nadväzoval na predošlé dva ročníky a opäť priniesol do Lučenca atmosféru tradičných furmanských pretekov s ťažnými koňmi. Počas dňa sa predviedli i remeselníci, ktorí návštevníkov zaujali  svojimi zručnosťami a výrobkami. Akciu dopĺňal bohatý program – diváci mohli oceniť výkony psíkov a ich cvičiteľov v rôznych disciplínach, nechýbali ukážky strihania oviec a podkúvania, deti mali možnosť zajazdiť si na koníkoch. Pestrý bol aj animačný program a ďalšie atrakcie pre deti. Dobrú náladu v menej priaznivom počasí udržoval moderátor Jožo Pročko.

Cieľom podujatia nebolo len priblížiť divákom furmanstvo, práce na farme a ľudové tradície, ale i oživiť v ľuďoch vzťah k prírode a zvieratám. Okrem toho príprava a organizovanie takejto akcie je zároveň skúškou a overením zručností našich žiakov z rôznych odborov v praxi, keďže realizovanie Furmansko-remeselníckeho dňa bolo výsledkom spolupráce rôznych odvetví, ako agropodnikanie, marketing, gastronómia, a ďalších.

Veríme, že v organizácii podujatia budeme pokračovať aj budúci rok, a že si tento deň znova nájde mnoho priaznivcov.