Žiaci odboru hotelová akadémia absolvovali 18. 5. 2017 v rámci projektu Svet okolo nás zaujímavú projekciu o Peru. Moderátori, ktorí v tejto juhoamerickej krajine strávili 3 mesiace, dopĺňali kvalitne spracované reportáže.

Dozvedeli sme sa veľa o peruánskych tancoch a kultúre, dobrodružstve na ceste, rybárčení a love piraní na slepých ramenách Amazonky, netypickej peruánskej kuchyni (konzumácia morčiat, hmyzu a lariev), o živote a zvykoch amazonských indiánov a mnoho iného.

Akcia spestrila hodiny geografie pre prvákov a hodiny odborného predmetu geografia cestovného ruchu pre štvrtákov.

Svet okolo nás

Peru