obrazok

Svetový deň darcov krvi si pripomíname od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora. Deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny a zároveň jeho cieľom je podnietenie a podpora ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali.

Krv je nesmierne vzácna tekutina, ktorej pár litrov prúdi v každom z nás. A každý sa môže stretnúť s chvíľou, keď mu práve krv zachráni život.

Chápu to aj žiaci našej školy, ktorí sa pravidelne stávajú dobrovoľnými darcami krvi. Naposledy – 7. 6. 2017 – to boli žiaci Laura Turčeková, Monika Líšková, Monika Kocková, Jana Slováčková, Iveta Menyhértová, Simon Kováč, Ľudovít Strečko, Marián Pleško, Adrián Sivák-Moskaľ a Sofia Knápeková z hotelovej akadémie.

Vedenie školy všetkým darcom ďakuje za ich šľachetný čin.