V dňoch 17. – 18. júna 2017 sa na Fiľakovskom hrade uskutočnili XVIII. Fiľakovské historické hradné hry,  ktoré každoročne lákajú deti i dospelých.

Na hry dostali pozvanie aj dievčatá z prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu, ktoré sa zúčastnili súťaže Vitajte v našom regióne. Tam propagovali jedno z tradičných remesiel spojené s textíliami – tkanie, pletenie, preplietanie.

V sobotu 17. júna 2017 prezentovali tieto činnosti priamo v hradnom areáli, na mieste, kde boli aj tvorivé dielne pre deti. Takže okrem predvádzania sa žiačky venovali deťom. Bola to pre nich nová a zároveň obohacujúca skúsenosť.