Vo štvrtok 22. júna žiaci našej školy rôznych študijných odborov dostali pozvanie, aby prezentovali svoju profesiu, svoj odbor na Základnej škole na Haličskej ceste č.7. Spomínaná škola pripravila pre žiakov svojej školy, pre všetky ročníky od prvého až po ôsmy, Deň profesií.

Našu školu zastupovali odbory ako: pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, kynológia, kozmetička-vizážistka, mechanik elektrotechnik-autoelektronika.