Vo štvrtok 23.novembra 2017 sa  žiaci študijných odborov čašník – servírka a pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili odbornej exkurzie v rámci odborného výcviku. Cieľom ich exkurzie bola návšteva  zámockého hotela The Grand Vígľaš****.