Hodinu dejepisu a geografie strávili žiaci 1. U triedy (odbor hotelová akadémia) 16. 10. 2017 v Novohradskom múzeu a galérii.

So stálou expozíciou z najcennejších zbierok Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného  umenia Poklady minulosti  nás zoznámila pani lektorka veľmi pútavým výkladom.

Obdivovali sme poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo. Zaujalo nás nádherné historické sklo a smalty. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o župných kreslách a nábytku z Haličského zámku. Na záver sme si pozreli galerijnú zbierku inštitúcie.

Určite by sme podobne zaujímavých hodín privítali viac.

Múzeum