Mikuláš je symbolom štedrosti a hlavne začiatkom krásneho predvianočného obdobia.

Dňa 6.12.2017 sa aj v Školskom internáte pri SOŠHSaD Lučenec  konal mikulášsky večierok. Po zahájení Mgr. Igorom Kokavcom, zástupcom riaditeľa pre ŠI, ktorý žiakov uviedol do histórie  svätého Mikuláša a tiež do predvianočných tradícií, sa podávala sviatočná večera, rozdávali sa mikulášske balíčky a potom už nasledovala zábava a diskotéka.

Príjemné prostredie umocňovala skvelá hudba, žiakom sa podarilo vytvoriť perfektnú atmosféru. V celej jedálni vládla radosť, spev a temperamentný tanec.

Bol to jeden príjemne prežitý sviatočný večer.

Kolektív ŠI