V dňoch 19. – 20. januára 2018 sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre celoslovenská výstava „SVADOBNÉ DNI & BEAUTÉ“, ktorá bola spojená aj so súťažou na tému „FOLK BRIDE“. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy z odborov kozmetička vizážistka a kaderníčka. Z veľmi pekného umiestnenia sa napokon tešila žiačka 2. ročníka Mária Tkáčová, ktorá v silnej konkurencii obsadila 2. miesto v kategórii študent vizážista.

Srdečne blahoželáme!