V dňoch 6. – 8. februára 2018 žiaci študijného odboru 6323 K hotelová akadémia absolvovali baristický kurz. Kurz absolvovalo 15 žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka.

Odborným garantom kurzu bol pán Stanislav Cibuľa zo Školy baristu v Banskej Bystrici. Kurz pozostával z praktickej a teoretickej časti. V teoretickej časti žiaci získali poznatky o histórii pitia kávy, o pestovaní kávy a jej odrodách, spôsoboch zberu a spracovaní. Videli rozdiely v rôznych spôsoboch prípravy kávy – od jej prípravy v kávovare, v džezve, formou French press, Aeropress, mokka a Chemex.

Druhý deň kurzu bol venovaný praktickým zručnostiam. Žiaci sa naučili pracovať s kávovarom a ďalšími pomôckami baristu. Získali zručnosť v píprave ristretta, espressa, espressa lungo, cappucina, latte macchiata, caffe late a ďalších druhov káv. Zdokonalili si zručnosti v servise rôznych druhov káv. Zároveň sa naučili spôsoby čistenia jednotlivých častí kávovaru, ktoré je barista povinný vykonávať každý deň. Súčasťou praktických zručností boli aj degustácie rôznych druhov káv a coffee art.

Tretí deň žiaci úspešne absolvovali písomný test a praktickú časť. Získali certifikáty v slovenskom aj v anglickom jazyku, ktoré ich oprávňujú vykonávať prácu baristu.