Žiaci učebného odboru kuchár, 3. ročník, sa zúčastnili v týždni od  12. februára do 16. februára 2018 Kurzu modernej gastronómie.