Ukážka práce našich žiačok na krúžku

MODERNÉ  TRENDY v CUKRÁRSKEJ TECHNOLÓGII: