Medzi žiakov ubytovaných na školskom internáte prišiel 27. marca 2018 pestovateľ vína p. Ing. Kupča z Levíc.

Prítomných žiakov formou besedy oboznámil s pestovaním viniča, výrobou a rozdelením vína z oblasti Levíc. V improvizovanej mini „reštaurácii“ predviedol ukážky podávania  a degustáciu  vín.