V dňoch 10. – 12. apríla 2018 absolvovali maturanti hotelovej akadémie praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Predviedli svoje praktické zručnosti, pracovali s programom BLUE GASTRO a obhajovali libreto.