Petra Furmanová sa stala členkou Slovenského juniorského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovej gastronomickej súťaži Culinary World CUP Expogast  Luxemburg v novembri 2018

Petra Furmanová, absolventka trojročného učebného odboru kuchár, ktorá v tomto roku maturuje v nadstavbovom štúdiu, podľahla čaru kuchárskeho remesla pred piatimi rokmi, keď sa rozhodovala pre svoje budúce povolanie. Jej profesionalita, tvorivosť a láska ku gastronómii sú každoročne oceňované na gastronomických súťažiach v Banskej Bystrici a v Bratislave. Práve tu si ju všimli zástupcovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ktorí zostavovali slovenský juniorský národný tím. Oslovili vedenie SOŠ HSaD so žiadosťou o súhlas s Petrinou nomináciou do tímu a začala sa zúčastňovať tréningov v rámci prípravy na celosvetovú súťaž v Luxemburgu. Členovia tímu sa zúčastnili aj na banskobystrickom Gastro Cupe.

Zlatá medaila na súťaži Gastro Cup 2018 v Banskej Bystrici

Na IV. ročníku prezentačno-súťažnej výstavy kuchárov a cukrárov Banskobystrický Gastro Cup 2018, ktorý sa konal v dňoch 13. a 14. apríla 2018 v hoteli Lux, naša Peťa ukázala svoj talent, zručnosť a koncentrovanosť. Súťažila nielen ako žiačka našej školy, ale aj ako členka Slovenského juniorského tímu kuchárov a cukrárov.

„Tento rok som sa na súťaž veľmi tešila, ale aj bála, pretože konkurencia bola veľmi silná – všetci moji kolegovia z tímu sú skvelí kuchári a žiaci z ostatných škôl taktiež. Pri varení som bola napodiv pokojná, ale s ubúdajúcim časom to bolo náročné na moju sústredenosť aj  rýchlosť, musela som dbať na maximálnu hygienu a zachovať si chladnú hlavu. Pri degustácii to vyzeralo sľubne, vypočula som si kritiku ale aj pochvaly. Pripravovala som sumčeka afrického s plnkou z kôpru s mrkvovo-zelerovým pyré na pomarančovej omáčke. Vyhlasovanie výsledkov bolo napínavé, ale vyšlo to a ja som získala zlatú medailu,“    takto opísala svoje dojmy Peťa.

Petrino víťazstvo radíme k najväčším úspechom našej školy. Jej usilovnosť, zanietenosť pre gastronómiu a jej úspešná cesta medzi špičky slovenskej gastronómie sú motiváciou  pre  všetkých budúcich kuchárov. Profesia kuchár je čoraz atraktívnejšia, otvára široké možnosti uplatnenia a sebarealizácie.

Položili sme našej úspešnej žiačke pár otázok, aby sme Vám ju bližšie predstavili.

Ako si sa dostala k vareniu?

K vareniu ma priviedla moja mamina. V kuchyni sa jej zišla moja pomoc a neskôr som sa sama snažila pripravovať jedlá. Varenie mi skrátka učarovalo a je mojím koníčkom.

Zúčastnila si sa na mnohých gastronomických súťažiach. Čím ťa obohatili?

Nadobudla som predovšetkým veľa skúseností, spoznala som nových ľudí, mám kopec zážitkov. Získala som rozhľad, spoznala som gastronómiu aj v širšom meradle ako ponúka školská prax. Varenie je dnes moderné, kreatívne, trendy a profesia kuchár nadobudla celospoločenské uznanie a je čoraz atraktívnejšia.

Si členkou elitného kuchárskeho tímu. Cestuješ, zúčastňuješ sa tréningov. To všetko si vyžaduje určite finančné výdavky. Ako to zvláda študentka?

Finančné prostriedky získava náš tím vlastnou aktivitou. Vedúci tímu Daniel Melicherík a manažér tímu Jozef Baránek nás zapájajú do akcií, kde vieme získať potrebné finančné prostriedky, ďalej máme podporu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Veľkú podporu mám aj od mojej školy, za čo vďačím PaedDr. Milanovi Šebianovi. Pomáha mi aj  pán Jozef Melicher, starosta mojej rodnej obce Cinobaňa.

O pár týždňov budeš maturovať. Aké máš predstavy o svojej budúcnosti?

Chcem sa stále učiť, chcela by som pracovať v kvalitnej reštaurácii, stále sa posúvať vyššie. Neviem, čo ma čaká v blízkej budúcnosti, možno raz budem učiť budúcich kuchárov, kto vie?

Aké predpoklady musí mať budúci kuchár?

Predovšetkým musí mať chuť do varenia, odvahu experimentovať a vymýšľať nové veci. Hlavne musí mať rád to, čo robí.

Keby si ešte raz stála pred rozhodnutím deviatačky, vybrala by si si to isté?

Jasné!