V dňoch 12. – 13. 5.  2018 sa v mestskom parku v Lučenci konal už 6.ročník Medzinárodnej výstavy psov, na ktorej sa ako vystavovatelia zúčastnili aj študentky odboru agropodnikanie kynológia so slovenským plemenom – tatranský durič. Druhý deň výstavy priniesol pre náš tím krásne ocenenie a to 5. miesto v Národných plemenách.Touto cestou gratulujeme Kike Bariakovej a Liane Lajtošovej a ich zverencovi Treskovi z Jurchstavu – tatranskému duričovi.