Dňa 17. 5. 2018 sa študenti odboru hotelová akadémia zúčastnili ďalšieho dielu vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Tentoraz sme sa očami cestovateľov dostali do Vietnamu, ktorý sa považuje za bránu do Indočíny.  Spolu s nimi sme si vychutnali zážitky spoznávania neznámej krajiny, cudzokrajnej flóry a fauny. Nahliadli sme aj do ich kuchyne a sledovali spolu s nimi prípravu rôznych, pre nás exotických pokrmov.

Predstavenie bolo opäť, tak ako vlaňajší výlet do Peru, príjemným obohatením predmetov geografia cestovného ruchu a geografia.

Vietnam – brána do Indočíny