V dňoch 25.5. – 26.5.2018  nás v rámci priateľskej spolupráce navštívili lektori Martin Barlík a Jitka Žáková z renomovanej výcvikovej organizácie World Canine Prosport.  Napriek miernym problémom s  počasím mali možnosť  študenti  kynológie vypočuť si odbornú  prednášku na tému – „Metodika výcviku poslušnosti v športovej kynológii“ a neskôr  si priamo uvedené teoretické  informácie  vyskúšať, ako sa hovorí, v teréne aj so svojimi psíkmi. Po poslušnosti a následnej prestávke sme sa pustili do problematiky obranných prác, ktoré v plnom rozsahu odprednášal a aj odfiguroval Martin Barlík.

Myslím si, že za všetkých kolegov môžem skonštatovať, že seminár sa vydaril nad očakávania, nakoľko sme boli pochválení  za zručnosti a šikovnosť. Dostali sme ponuku na ďalšiu  spoluprácu do  budúcna, a to priamo od lektorov World Canine Prosport. Veľmi ďakujeme za tento seminár a už teraz sa tešíme na ďalší………