DSC02407-300x200V pondelok 4. 6. 2018 sa hodina slovenčiny pre 52 žiakov odborov hotelová akadémia, mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik, kaderníčka a kozmetička vizážistka odohrávala v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Prostredníctvom predstavenia Akadémie umení v Banskej Bystrici sa zoznámili s obrazom spisovateľa – búrliváka, ale aj citlivého človeka, umelca v nepokojných vojnových časoch a v prudkých spoločenských zlomoch 20. storočia. Hra zobrazuje jeho tvorivý pobyt v Čiernom Balogu.

Foto: Milan Kováčik, SOŠHSaD Lučenec