Dňa 14.06.2018 sa žiačky odboru kozmetička a vizážistka  pod odborným  vedením pani majsterky Zuzany Mrišovej zúčastnili v Rimavskej Sobote na súťaži Four Fest, kde z 8 súťažiacich sa naša šikovná a talentovaná žiačka 2. ročníka  Majka Tkáčová a jej  modelka Alexandra Činčuráková  umiestnili na krásnom treťom mieste.

Blahoželáme.