Vo štvrtok 21. júna 2018 sa žiaci II.ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch v rámci odborného výcviku vybrali na poznávanie kultúrno-historických pamiatok Banskej Štiavnice. Spestrením poznávania tohto banského mesta bol krátky program sokoliarov z tamojšej Strednej odbornej školy lesníckej.