Dňa 06.07.2018 sa v priestoroch Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť uskutočnil deň otvorených dverí. Celá akcia prebiehala za prítomnosti prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého, predstaviteľov Hasičského a záchranného zboru a návštevníkov, pre ktorých bol pripravený pestrý program.

Sme veľmi hrdí, že uvedeného programu sme sa zúčastnili aj my, teda študenti kynológie, menovite Anka Popová a Kika Bariaková, spolu s našim pánom profesorom Majerom, pánom Foľkom a bratmi Šebianovcami. Bola to pre nás veľká príležitosť ukázať naše schopnosti vo výcviku športovej kynológie, a popri služobnej kynológii zároveň odprezentovať aj našu školu a odbor kynológia. Celé vystúpenie komentoval pre dav návštevníkov pán Majer a pán Foľko, ktorí im vysvetľovali krok po kroku rozpracovanie šťeňaťa, prípravu mladého psa ako aj rozdiely medzi športovou a služobnou kynológiou.

Na koniec vystúpenia sme si odniesli veľký potlesk a samozrejme „vyhladkanie“ našich štvornohých kamošov. V závere chceme poďakovať pánovi prezidentovi HaZZ p. Nejedlému za pozvanie a hlavne za ocenenie našej snahy potleskom, ktorý nám venoval spolu so svojou manželkou Danickou. Tešíme sa aj nabudúce…