6444 K čašník, servírka

6

2697 K mechanik elektrotechnik

4

6362 M kozmetička a vizážistka

20

2487 H autoopravár

5

2964 H cukrár

5

6456 H kaderník

13

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

10

 

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania