Žiaci prvého ročníka študijného odboru Pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch svojim starším spolužiakom zo spomínaného odboru spestrili vyučovanie. A čo bolo dôvodom na toto spestrenie? Práve vo štvrtok, 27. septembra, sa totiž slávi Svetový deň cestovného ruchu, pričom každý rok je vyhlásená nejaká téma. Tohoročná téma znie: Turistický ruch a digitálna transformácia.

Prváci okrem toho, že spomenuli aktuálnu tému, sa vo svojom vystúpení zamerali aj na históriu a význam dňa cestovného ruchu.